Minőség- garancia

A Silver Dent fogorvosi rendelőben gondoskodásunk nem ér véget egy tökéletesen elvégzett kezeléssel, vagy egy kifogástalan pótlás átadásával…

Rendelőnkben Fogszakorvosaink a legmodernebb technológiákkal és fogászati anyagokkal végzik a kezeléseket, teljes mértékben betartva az orvos etikai kódexben foglaltakat. Ennek fényében bátran biztosítjuk Önnek fél évente minden elvégzett kezelésünket követően az INGYENES kontrollt, amely során bármikor élhet minőségi garanciánkkal.

Mit is jelent ez az Ön számára?

Ha az általunk elvégzett kezeléssel, vagy az elkészített pótlásokkal/ fogművekkel kapcsolatban minőségi problémája merülne fel, rendelőnkben díjmentesen elvégezzük a probléma orvoslásához szükséges kezeléseket/ javításokat.

Ár- garancia

Mielőtt bármilyen kezelés megkezdődne, a Silver Dent fogorvosi rendelőben részletes kezelési tervet és árajánlatot készítenek Önnek Fogszakorvosaink, minden lehetséges kezelési alternatívára, rejtett költségek nélkül. Ezzel biztosítjuk az Ön számára, hogy a pénzügyek tekintetében se érhessék meglepetések, hiszen a kezelési tervben- árajánlatban meghatározottakra garanciát vállalunk.

Mit is jelent ez az Ön számára?

Amennyiben a kezelési tervben előre nem rögzített, korábban nem ismertetett kezelést végezne el Önnek Fogszakorvosunk, az árajánlatban nem szereplő kezelés költségeit nem számoljuk fel Önnek.

Továbbá, ha az árajánlat aláírását követően áremelkedés történne bármely, az Ön kezelési tervében szereplő szolgáltatásunknál, a Silver Dent fogorvosi rendelő az ebből származó többletköltséget nem hárítja Önre!

Ellenben, ha az Ön kezelési tervében is szereplő szolgáltatásunk ára, a beavatkozás elvégzése előtt csökkenne, úgy az ebből származó előnyt teljes egészében Ön élvezheti, hiszen ebben az esetben az alacsonyabb költséget/költségeket számoljuk fel!

 Idő- garancia

Rendelőnkben nagy gondot fordítunk a lehető leghatékonyabb időbeosztásra, melynek köszönhetően egy olyan egyedülálló rendszert dolgoztunk ki, amely biztosítja Pácienseinknek a pontos és tervezhető kezelési időpontokat.
Az idő pénz, szokták mondani…A Silver Dent fogorvosi rendelőben mi garanciát is vállalunk rá!

Mit is jelent ez az Ön számára?

Minden olyan esetben, amikor rendelőnkben előre tudhatjuk, hogy az előre rögzített időponthoz képest minimum 10 perccel később kerülhet sor a kezelés megkezdésére, időben értesítjük Önt. Nagyobb várakozási idők esetén kárpótlásként kedvezményt biztosítunk Önnek az aktuálisan elvégzett kezelés összegéből! A kedvezmény mértéke a várakozási idő függvényében kerül megállapításra.

A GARANCIA időtartama és feltételei

Fogművek, Kezelések GARANCIA- Idő
Fémkerámia, préskerámia, cirkónium koronák 3 év
Fémkerámia, cirkónium hidak 2 év
Fém-kremámia, cirkónium körhidak 2 év
Fényre polimerizálódó esztétikus fogtömések 1 év
Inlay, onlay – esztétikus betét 2 év
Préskerámia, porcelán héj, direkt héj 2 év
AlphaBio implantátum anyaghibára Élethosszig tartó Garancia
Implantációra 10 év
Részleges és teljes kivehető fogsorok, protézisek 3 év

A garancia, a fenti kezelések, fogművek rendeltetésszerű használata mellett érvényes. 

Előfordulhat, hogy a fogpótlások/tömések készítése során vissza kell térnie a rendelőnkbe a megfelelő harapási pozíció/ harapási magasság beállítása végett, amely hozzátartozik a kezelési fázishoz, így nem minősül garanciális javításnak/ kezelésnek, továbbá a harapási korrekció díjmentes.

A garancia feltételei:

– a Páciens részt vesz a Fogszakorvos által előre maghatározott gyakorisággal a kontroll időpontokon
– a Páciens igénybe veszi a Fogszakorvos által javasolt gyakorisággal elvégzendő állapotmegtartó kezeléseket (pl.: fogkőeltávolítás)
– a Páciens fenntartja a Fogszakorvos által elvárt megfelelő szájhigiéniát, a Fogszakorvos által javasolt módszerekkel
– a Páciens a kezelés elvégzése után betartja a „Tájékoztató” dokumentumban leírt szabályokat
– a Páciens az átadott protetikai fogsort/borítókoronát/egyéb fogművet rendeltetés-szerűen használ

A garancia az alábbi esetekben nem érvényes:

– a Páciens nem jelenik meg a rendszeres kontrollok alkalmával
– a Páciens nem tartja be a Fogszakorvos által javasolt tanácsokat, szájhigiéniai szabályokat
– a fogak, az íny, illetve az állkapocscsont természetes sorvadása és annak következményei esetén
– állkapocsízület elváltozása, rendellenes működése esetén
– az alábbi, orális állapotot befolyásoló szisztémás betegségek esetén: diabetes mellitus,
epilepszia, oszteoporózis, csökkent immunstátusz, cisztotikus állapot, vashiányos anémia
– olyan mechanikai sérülésekre, melyeket ütés vagy erőteljes külső behatás okoz
– baleset, sporttevékenység, vagy más extrém tevékenység által okozott sérülés esetén
– dohányzás vagy drogfogyasztás következtében kialakult elváltozás esetén
– a rendelő felé fennálló anyagi tartozás esetén
– ideiglenesen beragasztott rögzített pótlásokra – hidakra, koronákra, melyek
helytelen használat során sérültek meg
– éjszakai fogcsikorgatás, bruxizmus fennállása esetén
– ideiglenes tömésre, ideiglenes fogpótlásokra, ideiglenes fogsorra nem érvényesíthető
– a röntgenfelvétel alapján előre nem látható elváltozás esetén, amely további kezeléseket tesz szükségessé
– bármely harmadik, a rendelő által nem foglalkoztatott/ a rendelővel szerződésben nem álló személy/ cég által elvégzett kezelések, elkészített protetikai munkák/ pótlások esetén
– a Páciens gondatlanságából adódóan, a korábban rögzített időponthoz képest minimum 10 perccel később megkezdett kezelés esetén

A kezelések során esetlegesen felmerülő utazási, és egyéb járulékos költségek a pácienst terhelik.